Một số thuật ngữ trong Giao dịch hàng hóa

by

Dựa trên một số nguồn thông tin uy tín, Đầu tư gì sẽ giúp các quý nhà đầu tư đang, đã hoặc đang tìm hiểu giao dịch thị trường hàng hóa có thể hiểu được một số thuật ngữ thường được sử dụng trong thị trường hàng hóa phái sinh.

Biên độ giao động giá

Biên độ giao động giá

Là khoảng dao động của giá hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa quy định trong ngày giao dịch

Bù trừ vị thế

Là quá trình ghi nhận giao dịch, xác nhận vị thế và tính toán nghĩa vụ tài chính giữa các bên tham gia giao dịch

Đặc tả hợp đồng

Là tài liệu mô tả những đặc điểm chi tiết của hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa do Sở giao dịch quy định

Độ lớn hợp đồng

Là lượng hàng hóa cơ sở được giao dịch trong mỗi hợp đồng

Giá khớp lệnh

Là giá giao dịch thành công được xác định từ kết quả khớp lệnh trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch hàng hóa

Xem thêm:  Đầu tư hàng hóa phái sinh lừa đảo và dấu hiệu nhận biết

Giá thanh toán cuối cùng

Là mức giá được xác định cuối ngày giao dịch để tính lãi lỗ hàng ngày của các vị thế

Giao dịch đối ứng

Là việc thực hiện các giao dịch ngược chiều nhằm tất toán một phần hoặc toàn bộ vị thế mở

Giới hạn vị thế

Là số lượng hợp đồng tối đa đối với từng mặt hàng hoặc toàn bộ mặt hàng mà một tài khoản giao dịch được phép nắm giữ tại một thời điểm

Hàng hóa cơ sở

Là các loại hàng hóa có đủ điều kiện tham gia vào quá trình giao nhận hàng hóa vật chất của hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn

Hệ thống giao dịch

Là hệ thống công nghệ dùng cho hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai tại MXV

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai

Là hợp đồng được chuẩn hóa giữa hai bên nhằm trao đổi một tài sản cụ thể với giá thỏa thuận ở thời điểm hiện tại nhưng lại giao nhận vào một thời điểm cụ thể trong tương lai. Các hợp đồng này được giao dịch thông qua Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Ký quỹ

Ký quỹ

Là một khoản tài sản được sử dụng để đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ của hợp đồng.

Ký quỹ ban đầu

Là mức ký quý tối thiểu mà khách hàng phải có trên tài khoản giao dịch hàng hóa theo quy định của MXV khi thực hiện mở vị thế

Ký quỹ duy trì

Là mức ký quỹ tối thiểu mà khách hàng phải có trên tài khoản giao dịch theo quy định của MXV để duy trì vị thế mở

Xem thêm:  Dầu thô là gì? Ưu điểm khi đầu tư dầu thô.

Mức ký quỹ giao nhận hàng hóa vật chất

Là số tiền ký quỹ tối thiểu mà khách hàng phải có trên tài khoản giao dịch hàng hóa theo quy định của MXV khi có ý định giao nhận hàng hóa vật chất

Ngân hàng thanh toán

Là tổ chức tín dụng được MXV chỉ định là tổ chức thực hiện các lệnh thanh toán tiền phát sinh từ các giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Ngày niêm yết

Là ngày giao dịch đầu tiên một hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa sau khi đặc tả hợp đồng được MXV chấp thuận

Ngày thông báo đầu tiên

Là ngày mà các bên tham gia giao dịch bắt đầu tham gia vào quá trình giao nhận hàng hóa vật chất. Theo quy định của MXV, tất cả các hợp đồng tương lai phải được đóng trước 2 ngày làm việc so với ngày thông báo đầu tiên. Nếu không, MVX sẽ chu động đóng vị thế cho các nhà đầu tư vẫn còn giữa nguyên vị thế đến ngày thông báo đầu tiên.

Phương thức giao nhận vật chất

Là phương thức thanh toán có sự chuyển giao hàng hóa cơ sở giữa các bên tham gia hợp đồng

Phương thức thanh toán bằng tiền mặt

Là phương thức thanh toán dựa trên mức chênh lệch giữa giá khớp lệnh và giá thanh toán của hợp đồng

Sở giao dịch hàng hóa

Sở giao dịch hàng hóa

Là thị trường tập trung có những quy định và nguyên tắc vận hành cụ thể trong việc tổ chức hoạt động giao dịch hàng hóa. Sở giao dịch hàng hóa ở đây bao gồm Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam và các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với MXV

Xem thêm:  Mô hình con dơi là gì? Cách đánh giá và dự báo đảo chiều giá

Tài khoản giao dịch hàng hóa

Là tài khoản mở tại thành viên kinh doanh để thực hiện giao dịch hàng hóa của khách hàng. Được sử dụng để quản lý tài sản ký quý và hàng hóa cơ sở để chuyển giao, hạch toán lãi/ lỗ vị thế hàng ngày và thực hiện nghĩa vụ trên hợp đồng

Tháng đáo hạn

Là tháng mà hợp đồng hết hiệu lwucj niên yết và được thẹc hiện nghĩa vụ hợp đồng

Thành viên giao dịch

Là thành viên tham gia vào hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam bao gồm: Thành viên kinh doanh và thành viên môi giới

Thành viên kinh doanh

Là pháp nhân kinh doanh đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, được MXV chấp thuận. Thành viên kinh doanh được phép thực hiện nghĩa vụ quản lý ký quỹ và môi giới hàng hóa hoặc nhận ủy thác mua bán hàng hóa qua MXV cho khách hàng

Thành viên môi giới

Là pháp nhân kinh doanh đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, được MXV chấp thuận. Thành viên môi giới chỉ được phép thực hiện các hoạt động môi giưới mua bán hàng hóa qua MXV

Trung tâm giao nhận hàng hóa

Là đơn vị trực thuộc hoặc uye quyền của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam thực hiện chức năng lưu giữ, bảo quản và giao nhận hàng hóa cho các hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Trung tâm thanh toán bù trừ

Là tổ chức trực thuộc Sở giao dịch hàng hóa thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ bù trừ các giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Vị thế mở

Là tổng khối lượng hợp đồng phát sinhtrong giao dịch nhưng chưa được thực hiện tất toán hoặc thực hiện nghĩa vụ giao nhận.

Bước giá

Bước giá chính là khoảng chênh lệch nhỏ nhất giữa 2 mức giá. Mỗi hợp đồng tương lai sẽ có những bước giá khác nhau để tính lãi/ lỗ trong phiên giao dịch.

Trên đây là một vài thuật ngữ thường dùng trong thị trường hàng hóa phái sinh để hỗ trợ nhà đầu tư nắm bắt được một số cụm từ chuyên ngành và dễ dàng tham gia cũng như giao dịch trong thị trường hàng hóa phái sinh

Về chúng tôi

Đầu tư gì là website với hơn 10 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, Chúng tôi sẽ giúp bạn trong mọi lĩnh vực mà bạn đang hoạt động.

Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á

CT36A Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

0865.450.045

giaodichhanghoaphaisinh@gmail.com