Ký quỹ là gì? – Những điều về ký quỹ mà nhà đầu tư nên biết.

by

Ký quỹ là một trong những khái niệm mà nhà đầu tư cần biết. Hiểu được điều đó, dautugi trong bài viết hôm nay sẽ cung cấp tất cả kiến thức cho bạn về ký quỹ.

Ký quỹ là gì?

image 44 1

Tài khoản ký quỹ là tài khoản được Ngân hàng mở, sử dụng và quản lý theo yêu cầu hoặc theo thỏa thuận khác với Khách hàng nhằm mục đích chứng minh năng lực tài chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.

Ký quỹ trong chứng khoán phái sinh là gì?

ký quỹ

Ký quỹ là khoản tiền hoặc chứng khoán mà Nhà đầy tư (NĐT) gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Viêt Nam (VSD) để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Theo quy định hiện hành, tỷ lệ ký qũy bằng tiền không được  thấp hơn 80% giá trị tài sản ký quỹ.

Xem thêm:  Stop loss là gì? Cách sử dụng Stop loss hiệu quả

Doanh nghiệp được lợi gì khi ký quỹ

 • Miễn phí phát hành xác nhận ký quỹ.
 • Được cung cấp dịch vụ phát hành ký quỹ miễn phí hoặc với mức phí tốt nhất 
 • Thủ tục đơn giản và nhanh chóng, tiết kiệm thời gian giao dịch ký quỹ
 • Lãi suất cạnh tranh tùy thuộc vào mục đích ký quỹ 
 • Đảm bảo an toàn khi giao dịch ký quỹ

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong ký quỹ

Quyền, nghĩa vụ của tổ chức tín dụng nơi ký quỹ

image 46 2

– Hưởng phí dịch vụ;

– Yêu cầu bên có quyền thực hiện đúng thỏa thuận về ký quỹ để được thanh toán nghĩa vụ từ tiền ký quỹ;

– Thanh toán nghĩa vụ theo yêu cầu của bên có quyền trong phạm vi tiền ký quỹ;

– Hoàn trả tiền ký quỹ còn lại cho bên ký quỹ sau khi thanh toán nghĩa vụ theo yêu cầu của bên có quyền và khi chấm dứt ký quỹ;

– Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc do Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan quy định.

Quyền, nghĩa vụ của bên ký quỹ

– Thỏa thuận với tổ chức tín dụng nơi ký quỹ về điều kiện thanh toán theo đúng cam kết với bên có quyền;

– Yêu cầu tổ chức tín dụng nơi ký quỹ hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này; được trả lãi trong trường hợp có thỏa thuận với tổ chức tín dụng nơi ký quỹ;

Xem thêm:  Mô hình nến Dark Cloud Cover - Cách giao dịch hiệu quả 2021

– Rút bớt, bổ sung tiền ký quỹ hoặc đưa tiền ký quỹ tham gia giao dịch dân sự khác trong trường hợp bên có quyền đồng ý;

– Nộp đủ tiền ký quỹ tại tổ chức tín dụng nơi ký quỹ;

– Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc do Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan quy định.

Quyền, nghĩa vụ của bên có quyền trong ký quỹ

– Yêu cầu tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán nghĩa vụ đầy đủ, đúng hạn trong phạm vi tiền ký quỹ;

– Thực hiện đúng thủ tục theo yêu cầu của tổ chức tín dụng nơi ký quỹ trong việc thực hiện quyền tại điểm a khoản này;

– Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc do Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan quy định.

Các loại ký quỹ

ký quỹ
 • Ký quỹ ban đầu (Initial Margin-IM): là khoản “đặt cọc” để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong tương lai của hợp đồng.
  Mức ký quỹ ban đầu = Giá giao dịch * Hệ số nhân Hợp đồng * Số lượng Hợp đồng mua/bán * Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu.

  Giá giao dịch:
  Đầu ngày giao dịch: Giá tham chiếu
  Trong ngày giao dịch: Giá khớp gần nhất
  Cuối ngày giao dịch: Giá cuối giờ
 • Ký quỹ biến đổi (Variation Margin – VM): lãi lỗ vị thế mở trong phiên giao dịch của NĐT. Ký quỹ biến đổi chỉ được tính vào ký quỹ duy trì yêu cầu trong trường hợp Nhà đầu tư rơi vào  trạng thái lỗ. VM = (Giá 1 – Giá 2) x Số hợp đồng x Hệ số nhân
 • Ký quỹ duy trì yêu cầu (Margin Requirement – MR): giá trị ký quỹ tối thiểu mà Khách hàng phải duy trì để đảm bảo khả năng thanh toán của Nhà đầu tư với các HĐTL đang sở hữu MR = IM + VM. Ký quỹ biến đổi (VM) chỉ được tính vào ký quỹ yêu cầu trong trường hợp ở trạng thái lỗ
 • Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ (VKQ) là giá trị ký quỹ bằng tiền, chứng khoán được xác định theo mức giá và tỷ lệ chiết khấu theo quy định.
 • Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (AR) = MR/VKQ
   
Xem thêm:  Pullback là gì? Cách sử dụng Trading Pullback hiệu quả năm 2022

Về chúng tôi

Đầu tư gì là website với hơn 10 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, Chúng tôi sẽ giúp bạn trong mọi lĩnh vực mà bạn đang hoạt động.

Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á

CT36A Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

0865.450.045

giaodichhanghoaphaisinh@gmail.com