Hotline: (0971) 552 728

Email: cskh@dautugi.com.vn

Cách tính lãi lỗ trong giao dịch hàng hóa

by

Lãi lỗ trong giao dịch hàng hóa là khoản tiền chênh lệch giá trị của các vị thế được tính theo mức giá mở vị thế và giá đóng vị thế. Khi nắm đươc cách tính lãi lỗ trong giao dịch hàng hóa sẽ giúp các nhà đầu tư tính toán và đưa ra được các kế hoạch đầu tư giao dịch kịp thời và hợp lý

Lãi lỗ thực tế trong giao dịch hàng hóa
Lãi lỗ thực tế trong giao dịch hàng hóa

Công thức tính lãi lỗ trong giao dịch hàng hóa

Để thực hiện tính lãi lỗ trong giao dịch hạng hóa người ta thường sử dụng công thức:

Lãi/lỗ thực tế= (Giá bán – Giá mua) x Độ lớn hợp đồng x Đơn vị yết giá x Số cặp giao dịch tất toán

Thông tin về sản phẩm theo bước giá
Thông tin về sản phẩm theo bước giá

Ví dụ về lãi lỗ trong giao dịch hàng hóa ở một giao dịch lúa mì với mức giá là 800 cent và có vị thế đóng ngay trong phiên với mức giá 820 cent. Biết bước giá của lúa mì lúc bấy giờ là 0,25, lợi nhuận trên 1 bước giá là 12,5$, số hợp đồng (lot) là 1

lãi/lỗ thực tế = [(820 – 800)/0,25] x 12,5 x1 = 1.000 USD

Như vậy trong giao dịch này nhà đầu tư đang lãi 1000 USD

Tương tư, trong trường hợp giá Lúa mì không thuận lợi và giảm xuống còn 785 cent lúc đóng vị thế khi ấy

Lãi lỗ thực tế = [(800 – 785)/0,25] x 12,5$ x 1 = 750 USD

Khi đó nhà đầu tư bị lỗ 750 USD.

Quy đổi lãi/lỗ sang VND

Để thực hiện quy đổi lãi lỗ trong giao dịch hàng hóa sang VND, nhà đầu tư  thực hiện như sau:

  • Lãi thực tế= Tỷ giá thanh toán mua x lãi thực tế
  • Lỗ thực tế = Tỷ giá thanh toán bán x lỗ thực tế

Lưu ý: Độ lớn hợp đồng và đơn vị yết giá tham khảo trên phần mềm quản lý giao dịch M-system, tại mục “Quản lý hàng hóa – hợp đồng” => “Quản lý hàng hóa” hoặc thực hiện kiểm tra trên sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có niêm yết mặt hàng đó.

Tính lãi lỗ dự kiến trong giao dịch hàng hóa

Tính lãi lỗ dự kiến trong giao dịch hàng hóa cũng rất quan trọng
Tính lãi lỗ dự kiến trong giao dịch hàng hóa cũng rất quan trọng

Lãi/lỗ dự kiến là khoản chênh lệch giá trị của các vị thế mở được tính theo mức giá thực hiện thực tế (giá mở vị thế) và mức giá gần khớp với mức giá gần thời điểm giao dịch nhất hoặc mức thanh toán cuối ngày (settlement price). Việc xác định được lãi/lỗ dự kiến sẽ giúp cho Nhà đầu tư tính toán trước được những trường hợp có thể xảy ra và nhanh chóng có những quyết sách phù hợp và hiệu quả.

Để tính lãi/lỗ dự kiến trong giao dịch hàng hóa, nhà đầu tư thực hiện giống như công thức tính lãi/lỗ thực tế. Nhưng thay vì tính theo mức giá đóng vị thế hợp đồng thì Nhà đầu tư tính khoản lãi hay lỗ dự kiến theo mức giá khớp gần nhất trong phiên, hoặc mức giá thanh toán cuối ngày.

Kết luận

Tóm lại, biết được cách tính lãi lỗ trong giao dịch hàng hóa có thể giúp nhà đầu tư linh hoạt hơn trong việc đưa ra các quyết định giao dịch. Hy vọng với những thông tin hữu ích từ Đầu tư gì sẽ giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức và chủ động tính được lãi lỗ thực tế cũng cũng như lãi lỗ dự kiến trong giao dịch hàng hóa.

Leave a Comment

Về chúng tôi

Đầu tư gì là website với hơn 10 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, Chúng tôi sẽ giúp bạn trong mọi lĩnh vực mà bạn đang hoạt động.

Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á

CT36A Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

0971-552-728

024-7304-8884

giaodichhanghoaphaisinh@gmail.com